contact

Reacties
Reacties op de site, eventuele ervaringen met mijn stukken, commentaren en vragen ontvang ik graag via info@arisbremer-toneelteksten.nl

U bent geïnteresseerd in één of meer stukken!
Vraag bij de uitgever een preview aan. Bevalt deze inzage dan wilt u waarschijnlijk de hele tekst lezen. Vraag een leesexemplaar aan bij de uitgever. In bijna alle gevallen is dat Toneeluitgeverij Vink BV te Alkmaar. Bel of mail, resp. 072 5112407 en info@toneeluitgeverijvink.nl , vermeld titels en nummers en uiteraard uw adres.
Voor België: Toneelfonds Janssens te Antwerpen, tel (03)3.66.44.00

U wilt het stuk in studie nemen!
In uw leesexemplaar staat vermeld hoeveel tekstboekjes u minimaal dient te bestellen. U bestelt bij bovengenoemde Toneeluitgeverij, deze zendt u de boekjes en een factuur.
Verdere info ook via toneeluitgeverijvink.nl

U wilt het stuk opvoeren!
Bij de zending van de tekstboekjes is ook een bewijs van aankoop, tevens aanvraagkaart. Deze vult u in met de zaalgegevens, de data van en het aantal opvoeringen. De kaart zendt u naar het auteursrechtenbureau IBVA “Holland” b.v. ( voor België naar Toneelfonds Janssens Antwerpen)
U verneemt daarop welk bedrag aan auteursrechten ( een deel daarvan is het honorarium van de auteur!) moet worden betaald. Doe dit op tijd, dan bent u op de opvoeringsdagen in het bezit van de vereiste vergunning.
Verdere info ook via ibva.nl

U wilt het stuk veranderen!
Niet doen! De toneeltekst is zoals de auteur die bedoeld heeft en is zijn geestelijk eigendom. Het is niet toegestaan delen te “schrappen” of teksten en/of liedjes toe te voegen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur: info@arisbremer-toneelteksten.nl
Uiteraard hebben regie en spelers wel de vrijheid om hun eigen opvatting van de toneeltekst uit te voeren.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print