toneelstukken

De Goed Fout Show

Muziektheater

ca 20 pers.  = 11 rollen, figuranten en dansgroep

Muziektheater voor jongeren
Titel: De Goed Fout Show
Speelgroep: 11 rollen + figuratie + dansgroep
Teksten, liedteksten: Aris Bremer
Componist: Pinie Marinus
Speelduur: ca 90 min
Decor: Televisiestudio
Uitgave: 2003, Vink nr. 9289,
tel 072 5208256 info@toneeluitgeverijvink.nl
België: via Toneelfonds J. Janssens  te Antwerpen
tel +32 (0)3 3664400  info@toneelfonds.be

Voor de liedjes en de dansen is de begeleidende muziek op een CD beschikbaar.
Op deze CD staat ook een ingezongen versie, gemakkelijk voor het instuderen. Bladmuziek is echter ook beschikbaar.
CD en/of bladmuziek bij de uitgever te verkrijgen.

Bij voorstellingen van de GOED FOUT SHOW is men verplicht deze originele muziek te gebruiken
.

Korte inhoud:

De GOED FOUT SHOW is een voorstelling die een live-opname volgt van een populaire talkshow met veel muziek en dans. In deze shows worden overbekende personages uitgenodigd waarvan bij het publiek al vast staat of de gast “goed” of “fout” is.

De door zijn scherpe vragen even beroemde als beruchte presentator Bobby (of Bonny) Barrell wil aantonen dat wie “goed doet, goed ontmoet” en dat het “foute” wordt gestraft. De werkelijke bedoelingen zijn echter niet zo nobel: van belang zijn alleen de kijkcijfers, de belangen van de sponsors en vooral het ego van Barrel. GOED FOUT dus…

Deze keer is het thema GOED FOUT en JONG. Als gast is Klein Duimpje uitgenodigd, die door zijn heldendaden als GOED geldt. De inmiddels gegroeide jongeman laat zich intussen KD noemen en probeert een popster te worden. Over zijn kindertijd wil hij eigenlijk niet praten.

Het wordt een opzienbarende show. Niets en niemand blijkt te zijn zoals men dacht te weten. Heftige confrontaties, gezongen en gesproken, met de Reus, met een vroegere klasgenoot, zijn zusje Pinky, de voorzitter van de Bond van Kleine Mensen, zijn huidige basgitarist, een deskundige van de kinderbescherming en een jeugdvriendinnetje, werpen een ander licht op de daden en de motieven van de hoofdgast. Maar is hij daarom dan ook “FOUT”?

Langzamerhand ontglipt de inmiddels overspannen Barrell de regie. De opgeblazen floormanager Jack redt het ook niet. De gasten nemen de touwtjes in handen en GOED en FOUT en alles daartussen wordt bezongen en gedanst in een massale spetterende eindhappening.

personen:

Bobby Barrell: de gelikte showpresentator (man of vrouw)
Jack “Verrek”: de opgeblazen en jaloerse floormanager
KD : vroeger “Klein Duimpje”, nu leider van de nog onbekende band KD
Pinky: zusje van KD en altijd met hem in de clinch
Tuck: de strooplikkende basgitaris(e) van de band KD
Mini: de grote voorzitter (vrouw) van de Bond van Kleine Mensen
Reus: de nu klein uitgevallen reus uit het verhaal van “Klein Duimpje”
Zweutelaar: man of vrouw, lid van de voogdijraad
Kars Mudde: vroegere klasgenoot(-note) van KD
Spons: de andere “ik”van KD, jeugdvriendinnetje

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print