vertalingen

De Roverval

blijspel

5M – 5V

Titel: De roverval
Oorspronkelijke titel: Every little crook and nanny
Auteur: Pat Cook
Nederlandse bewerking: Aris Bremer
Genre: Blijspel in 2 bedrijven
Speelduur: ca 105 min.
Speelgroep: 5 vrouwen, 4 mannen, 1 jongen
Uitgave: Vink nr A 3236
tel 072 5112407; info@toneeluitgeverijvink.nl
België: via Toneelfonds J. Janssens  te Antwerpen
tel +32 (0)3 3664400  info@toneelfonds.be

Korte inhoud:

Limmy van der Schoot is een lieve gepensioneerde kinderjuffrouw die een pension bestuurt met slechts één huurder, Teddy, en één huisdier, de reusachtige kat Kitty. Haar vriendinnen Josefien en Carmen helpen haar de tijd te doden door te roddelen tijdens het luisteren naar klassieke muziek.Er komt een tweede huurder, ene Stut Beugel, die in vervlogen tijden een van haar pupillen was. Limmy vindt het amusant hem in huis te hebben, niet wetend dat deze sympathieke jongeman van plan is de bank op de hoek te beroven. Stut heeft zijn hoofd niet helemaal bij de criminele plannen, zodra hij in het pension Betty ontmoet. Helaas is deze pientere jonge vrouw verloofd met de overdreven attente Teddy.

Wanneer Stut hoort dat Betty die week een belangrijk diploma uitgereikt krijgt, ontdekt hij een mogelijk perfect alibi voor de bankroof. Waarom niet naar de feestelijke uitreiking gaan om daar gezien worden, dan weg te kunnen sluipen om de safe van de Eerste Algemene te kraken.

Een perfect plan vindt ook zijn olijke maat in het kwaad, Pank Turfman, en beiden gaan graag op Betty’s uitnodiging in. Tot hun schrik horen ze pas later dat zij een opleiding aan de Politie-academie heeft gevolgd, maar dan kunnen ze niet meer terug.
De geschiedenis wordt nog spannender en komischer wanneer een allergie voor katten, een rechtlijnige politiechef, een wantrouwende verloofde en een klierige kwajongen een rol in de gang van zaken gaan spelen.

Het diploma wordt uitgereikt, de bank wordt beroofd, maar de ontknoping even bevredigend als verrassend.

personen:

Limmy van der Schoot: gepensioneerde kinderjuf, goedhartig
Josefien Minderhout: ook gewezen kinderjuf, naïef
Carmen Drukker: nog werkzaam als kinderjuf, bits
Stut Beugel: weinig succesvolle crimineel
Pank Turfman: zijn olijke handlanger
Teddy Hinkelprak: wat te aardige jongeman
Betty Colijn: zijn pientere verloofde
Gemco Simons: onuitstaanbare kwajongen
David Colijn: commissaris van politie
Mevrouw Simons: moeder van Gemco

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print